Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vacatures

Vacatures

(Hoofd)trainer

04-04-2024

𝗝𝗲𝘂𝗴𝗱𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗝𝗢𝟭𝟯-𝟭

𝖵𝖺𝖼𝖺𝗍𝗎𝗋𝖾 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗈𝗉𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀𝗌𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝖩𝖮𝟣𝟥-1
𝖵𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖾𝗂𝗓𝗈𝖾𝗇 𝟤𝟢𝟤𝟦-𝟤𝟢𝟤𝟧 𝗂𝗌 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗁𝗈𝗎𝗌𝗂𝖺𝗌𝗍𝖾 𝗈𝗉𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀𝗌𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝖮𝟣𝟥-𝟣. 𝖣𝖾 𝖮𝟣𝟥-𝟣𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝗍 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾𝖾𝗅 𝗈𝗉 𝟣𝖾 𝗄𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾. 𝖮𝗉𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗁𝗈𝗈𝗀 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝖺𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅 𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇, 𝖽𝖺𝖺𝗋𝗂𝗇 𝗌𝗍𝖺𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗈𝗇𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗈𝗇𝗍𝗐𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌/𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝗌𝗍𝖾𝗋𝗌 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗈𝗉.𝖶𝗂𝗃 𝗓𝗈𝖾𝗄𝖾𝗇 𝗂𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽 𝖽𝗂𝖾 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌, 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾 𝖾𝗇 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾, 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁 𝖻𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽 𝗅𝖺𝖺𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗅𝗉𝗍 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗈𝗇𝗍𝗐𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝖾𝗇!

𝖮𝗏𝖾𝗋 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁
𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗂𝗌 𝖽𝖾 𝗃𝗈𝗇𝗀𝗌𝗍𝖾 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖮𝗅𝖽𝖾𝗇𝗓𝖺𝖺𝗅, 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗈𝗄 𝗓𝖾𝖾𝗋 𝗓𝖾𝗄𝖾𝗋 éé𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖾𝗂𝗀𝖾𝗇 𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍. 𝖣𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝖽𝗋𝖺𝖺𝗂𝗍 𝗈𝗉 𝗏𝖾𝗅𝖾 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌 𝖾𝗇 𝗏𝖾𝖾𝗅 𝗍𝗋𝗈𝗎𝗐𝖾 𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇. 𝖮𝗈𝗄 𝖽𝖾 𝗀𝖾𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝖾𝗇 𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝖾𝗏𝖾 𝗌𝖿𝖾𝖾𝗋 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗂𝗅𝗅𝗎𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗂𝖾𝖿 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗂𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖮𝗅𝖽𝖾𝗇𝗓𝖺𝖺𝗅. 𝖪𝖾𝗋𝗇𝗐𝖺𝖺𝗋𝖽𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝗄𝗋𝖺𝖼𝗁𝗍 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗈𝗉 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖺𝗅𝗌 𝗏𝗈𝗅𝗀𝗍:, 𝗀𝖾𝗓𝖾𝗅𝗅𝗂𝗀𝗁𝖾𝗂𝖽, 𝗉𝗅𝖾𝗓𝗂𝖾𝗋, 𝗋𝖾𝗌𝗉𝖾𝖼𝗍, 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝖾 𝖾𝗇 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍.

𝖠𝗆𝖻𝗂𝗍𝗂𝖾𝗎𝗓𝖾 𝗈𝗉𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀𝗌𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗓𝗈𝖼𝗁𝗍
𝖵𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝖿𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗓𝗈𝖾𝗄𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝖾𝖽𝗋𝖾𝗏𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖺𝗆𝖻𝗂𝗍𝗂𝖾𝗎𝗓𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖾𝗂𝗓𝗈𝖾𝗇 𝟤𝟢𝟤𝟦-𝟤𝟢𝟤𝟧, 𝖽𝗂𝖾 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖺𝗅𝗅𝖾𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌 𝗐𝗂𝗅 𝗈𝗇𝗍𝗐𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝖾𝗇 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗈𝗄 𝗓𝖾𝗅𝖿 𝗐𝗂𝗅 𝖽𝗈𝗈𝗋𝗀𝗋𝗈𝖾𝗂𝖾𝗇.

𝖶𝗂𝗃 𝗓𝗈𝖾𝗄𝖾𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗄𝗐𝖺𝗅𝗂𝖿𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝖾𝗌:
🟡𝖤𝖾𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗁𝗈𝗎𝗌𝗂𝖺𝗌𝗍𝖾 𝖾𝗇 𝗀𝖾𝖽𝗋𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋.
🔵𝖨𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗓𝗂𝗍 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌𝖽𝗂𝗉𝗅𝗈𝗆𝖺 (𝗃𝗎𝗇𝗂𝗈𝗋𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝖴𝖤𝖥𝖠 𝖢) 𝗂𝗌 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗂𝗌𝗍, 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗐𝖾𝗅 𝖾𝖾𝗇 𝗉𝗋é
🟡𝖱𝗎𝗌𝗍𝗂𝗀 𝖾𝗇 𝖺𝗇𝖺𝗅𝗒𝗍𝗂𝗌𝖼𝗁 𝖻𝗂𝗃 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝗋𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝖺𝖼𝗁𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇
🔵𝖪𝖾𝗇𝗇𝗂𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖵𝖳𝖮𝖭 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝗆𝖾𝗍𝗁𝗈𝖽𝖾𝗌 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗉𝗋é (𝖡𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖺𝖿𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗐𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗍𝗐𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝗆𝖾𝗍𝗁𝗈𝖽𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖵𝖳𝖮𝖭).
🟡𝖡𝖾𝗋𝖾𝗂𝖽𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗍𝗈𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗂𝗇𝖼𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝖾𝖾𝗅 𝖻𝗂𝗃𝗐𝗈𝗇𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗃 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗐𝖾𝗅𝗄𝖾 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖾𝖾𝗋𝖽 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝖼𝗅𝗎𝖻.


𝖶𝗂𝗃 𝗏𝖾𝗋𝗐𝖺𝖼𝗁𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖳𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋-𝖢𝗈𝖺𝖼𝗁 𝖮𝟣𝟥-1 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇𝖽𝖾:
🟡𝟤𝗑 𝗉𝖾𝗋 𝗐𝖾𝖾𝗄 𝗀𝖾𝖽𝗎𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾 𝟣 𝗎𝗎𝗋 á 𝟣,𝟧 𝗎𝗎𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝗋𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 (𝖳𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗅𝖾𝗀 𝖾𝗇 𝗋𝖾𝗄𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇𝖽 𝗆𝖾𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝗌𝖼𝗁𝖾𝗆𝖺)
🔵𝖧𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗀𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖼𝗈𝖺𝖼𝗁𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗓𝖺𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀.
🟡𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗏𝖾𝗋𝗍𝖾𝗀𝖾𝗇𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝗂𝗀𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝗓𝗈𝗐𝖾𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇 𝖺𝗅𝗌 𝖾𝗑𝗍𝖾𝗋𝗇 𝖾𝗇 𝗂𝗌 𝖽𝖺𝖺𝗋𝖻𝗂𝗃 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝗆𝖻𝖺𝗌𝗌𝖺𝖽𝖾𝗎𝗋 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗁𝖾𝗅𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀. 🔵𝖴𝗂𝗍𝖾𝗋𝖺𝖺𝗋𝖽 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖽𝖾 𝗋𝖺𝗇𝖽𝗏𝗈𝗈𝗋𝗐𝖺𝖺𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗄𝗅𝖾𝖽𝗂𝗇𝗀, 𝗆𝖺𝗍𝖾𝗋𝗂𝖺𝖺𝗅 𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗌𝖼𝗁𝗂𝗄𝖻𝖺𝖺𝗋𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝗏𝖾𝗅𝖽 𝗀𝗈𝖾𝖽 𝗀𝖾𝗋𝖾𝗀𝖾𝗅𝖽.
🟡𝖣𝖺𝖺𝗋𝗇𝖺𝖺𝗌𝗍 𝖻𝗂𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝖿𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌𝗏𝖾𝗋𝗀𝗈𝖾𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗋𝖺𝗍𝗈 𝗏𝖺𝗇 𝗄𝖾𝗇𝗇𝗂𝗌 𝖾𝗇 𝖾𝗋𝗏𝖺𝗋𝗂𝗇𝗀.
🔵𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗌𝗍𝗂𝗆𝗎𝗅𝖾𝖾𝗋𝗍 𝗈𝗈𝗄 𝖽𝖺𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌 𝗓𝗂𝖼𝗁 (𝖻𝗂𝗃)𝗌𝖼𝗁𝗈𝗅𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗂𝗌 𝖻𝖾𝗋𝖾𝗂𝖽 𝗈𝗆 𝗍𝖾 𝖿𝖺𝖼𝗂𝗅𝗂𝗍𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗌(𝗌𝖾𝗇).

𝖡𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖺𝖿𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗐𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝖵𝖳𝖮𝖭 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝗆𝖾𝗍𝗁𝗈𝖽𝖾. 𝖪𝖾𝗇𝗇𝗂𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗆𝖾𝗍𝗁𝗈𝖽𝖾 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗉𝗋𝖾, 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗇𝗈𝗈𝖽𝗓𝖺𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄. 

𝖨𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗈𝖿 𝗐𝗂𝗅 𝗃𝗂𝗃 𝗆𝖾𝖾𝗋 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗈𝗇𝗍𝗏𝖺𝗇𝗀𝖾𝗇, 𝗇𝖾𝖾𝗆 𝖽𝖺𝗇 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍 𝗈𝗉 𝗆𝖾𝗍 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝗌𝖾𝖼𝗋𝖾𝗍𝖺𝗋𝗂𝗌@𝗏𝗏-𝖽𝖾-𝖾𝗌𝖼𝗁.𝗇𝗅 

Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!