Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vacatures

Vacatures

Verzorger

04-04-2024

𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘃𝗲𝗿𝘇𝗼𝗿𝗴𝗲𝗿 (𝟭𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗲)

𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗂𝗌 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗉𝗋𝗈𝖺𝖼𝗍𝗂𝖾𝗏𝖾 𝖾𝗇 𝖺𝗆𝖻𝗂𝗍𝗂𝖾𝗎𝗓𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝗋𝗀𝖾𝗋 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝟣𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾. 𝖠𝗅𝗌 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝗋𝗀𝖾𝗋 𝗐𝖾𝗋𝗄 𝗃𝖾 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗆𝖾𝖽𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗍𝖺𝖿 𝗏𝖺𝗇 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁. 𝖣𝗂𝗍 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝖻𝖾𝗌𝗍𝖺𝖺𝗍 𝗎𝗂𝗍 𝖿𝗒𝗌𝗂𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝖺𝗉𝖾𝗎𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖳𝗁𝖾𝗋𝖺𝗉𝗂𝖾𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗆 𝖳𝗐𝖾𝗇𝗍𝖾. 𝖣𝖺𝖺𝗋𝗇𝖺𝖺𝗌𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝖾𝗋 𝖾𝗑𝗍𝖾𝗋𝗇 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗐𝖾𝗋𝗄𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝖮𝖢𝖮𝖭.

𝗗𝗲𝘇𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝘃𝗲𝗿𝘇𝗼𝗿𝗴𝗲𝗿 𝘇𝗼𝗲𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗷
🟡 𝖩𝖾 𝖻𝖾𝗇𝗍 𝖿𝗅𝖾𝗑𝗂𝖻𝖾𝗅
🔵 𝖩𝖾 𝖻𝖾𝗇𝗍 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝖾𝖿 𝗌𝗍𝖾𝗋𝗄
🟡 𝖩𝖾 𝖻𝖾𝗇𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝖾𝖺𝗆𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋
🔵 𝖩𝖾 𝗁𝖾𝖻𝗍 𝖺𝖿𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅
🟡 𝖡𝖾𝗌𝖼𝗁𝗂𝗄𝖻𝖺𝖺𝗋 𝗏𝖺𝗇𝖺𝖿 𝖺𝗎𝗀𝗎𝗌𝗍𝗎𝗌 𝟤𝟢𝟤𝟦.


𝗧𝗮𝗸𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝘄𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗵𝗲𝗱𝗲𝗻:
🟡 𝖴𝗂𝗍𝗏𝗈𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖿𝗂𝗍𝗍𝖾 𝖾𝗇 𝗀𝖾𝖻𝗅𝖾𝗌𝗌𝖾𝖾𝗋𝖽𝖾 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌 ( 𝗆𝖺𝗌𝗌𝖾𝗋𝖾𝗇, 𝗍𝖺𝗉𝖾𝗇, 𝖾𝗍𝖼.)
🔵 𝖯𝖺𝗋𝖺𝗆𝖾𝖽𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝖻𝖾𝗀𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇𝗌 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝟣𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗈𝗉 𝖽𝗂𝗇𝗌𝖽𝖺𝗀- 𝖾𝗇/𝗈𝖿 𝖽𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀𝖺𝗏𝗈𝗇𝖽 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖽𝖺𝗀 𝗈𝗉 𝗓𝖺𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀.
🟡 𝖩𝖾 𝗅𝖾𝗀𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖿 𝖺𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗆𝖾𝖽𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗍𝖺𝖿 𝖾𝗇 𝗌𝗍𝖺𝖺𝗍 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋 𝖺𝖺𝗇𝗌𝗍𝗎𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖿𝗒𝗌𝗂𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝖺𝗉𝖾𝗎𝗍 𝖽𝗂𝖾 𝖺𝖼𝗍𝗂𝖾𝖿 𝗂𝗌 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀.

𝗪𝗮𝘁 𝗯𝗶𝗲𝗱𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗷:
⛑️𝖵𝖾𝖾𝗅 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗁𝖾𝗂𝖽 𝖾𝗇 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗈𝗆 𝗃𝖾 𝗌𝗄𝗂𝗅𝗅𝗌 𝖺𝗅𝗌 𝖿𝗒𝗌𝗂𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝖺𝗉𝖾𝗎𝗍 𝖼.𝗊. 𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝗋𝗀𝖾𝗋 𝗍𝖾 𝗈𝗇𝗍𝗐𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝖾𝗇.
📈 𝖤𝖾𝗇 𝖾𝗇𝗈𝗋𝗆𝖾 𝗄𝖺𝗇𝗌 𝗈𝗆 𝗍𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗐𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝗆𝖻𝗂𝗍𝗂𝖾𝗎𝗓𝖾, (𝗇𝗈𝗀 𝗌𝗍𝖾𝖾𝖽𝗌) 𝗀𝗋𝗈𝖾𝗂𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖺𝗆𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀.
👨🏻‍🏫 𝖣𝖾 𝗄𝖺𝗇𝗌 𝗈𝗆 𝗏𝗂𝖺 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗌𝗍𝖺𝗀𝖾 𝗍𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗅𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝟣𝖾-𝗅𝗂𝗃𝗇𝗌 𝖿𝗒𝗌𝗂𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝖺𝗉𝗂𝖾𝗉𝗋𝖺𝗄𝗍𝗂𝗃𝗄.
💰 𝖤𝖾𝗇 (𝗉𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇𝖽𝖾) 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌𝖻𝗂𝗃𝖽𝗋𝖺𝗀𝖾 𝗏𝖺𝗇𝗎𝗂𝗍 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗃𝗈𝗎𝗐 𝖽𝗂𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾𝗇.

Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!