Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vacatures

Vacatures

Scheidsrechter

04-04-2024

𝗦𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝘀𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 (zat)

𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗂𝗌 𝖽𝗋𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇𝖽 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗁𝗎𝗅𝗉! 
𝖶𝗂𝗃 𝗓𝗈𝖾𝗄𝖾𝗇 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋𝗌 𝗈𝗆 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗓𝖺𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀𝖾𝗇 𝖺𝖿 𝗍𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝖾𝗄𝗄𝖾𝗇. 𝖡𝖾𝗇 𝗃𝗂𝗃 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗂𝗇 𝗌𝗉é?

𝖥𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾𝗈𝗆𝗌𝖼𝗁𝗋𝗂𝗃𝗏𝗂𝗇𝗀
𝖠𝗅𝗌 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 (𝗂𝗇 𝗌𝗉é) 𝖻𝖾𝗀𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽𝗍 𝗃𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌 𝗀𝖾𝖽𝗎𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝖻𝗂𝗃 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝖽. 𝖩𝖾 𝗁𝖾𝖻𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗅𝖺𝗇𝗀𝗋𝗂𝗃𝗄𝖾 𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗍𝖺𝖺𝗄 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽 𝗓𝗈𝖽𝖺𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗎𝗄 𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋𝖺𝗅 𝗈𝗈𝗄 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗂𝖾𝖿 𝗄𝖺𝗋𝖺𝗄𝗍𝖾𝗋 𝗁𝗈𝗎𝖽𝗍. 𝖣𝖾 𝗋𝗈𝗅 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝖾𝗌𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝖾𝖾𝗅, 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗂𝗆𝗆𝖾𝗋𝗌 𝗀𝖾𝖾𝗇 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽 𝗓𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋!

𝖶𝗂𝗃 𝖻𝗂𝖾𝖽𝖾𝗇
🟡𝖾𝖾𝗇 𝗌𝗉𝗂𝗅𝖿𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖺𝗆𝖺𝗍𝖾𝗎𝗋𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁
🔵𝗈𝗉 𝗄𝗈𝗌𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗌
🟡𝖻𝖾𝗀𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖾𝗋𝗏𝖺𝗋𝖾𝗇 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾.
🔵𝖾𝖾𝗇 𝗆𝗈𝗈𝗂𝖾 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗈𝗎𝗍𝖿𝗂𝗍 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝖾𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝗀𝖾𝗅𝖾 𝖾𝗇 𝗋𝗈𝖽𝖾 𝗄𝖺𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇
🟡𝖽𝖾 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗃𝖾 𝗄𝖾𝗇𝗇𝗂𝗌 𝖾𝗇 𝗂𝗇𝗓𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗉𝖾𝗅 𝗍𝖾 𝗍𝗈𝗇𝖾𝗇 𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇
🔵𝗀𝖾𝗀𝖺𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾𝖾𝗋𝖽 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗅𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋𝖾 𝗍𝗂𝗃𝖽 𝖾𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗎𝗄𝖾 𝖻𝖾𝗓𝗂𝗀𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗓𝖺𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀𝖾𝗇
🟡𝗉𝖺𝗌𝗌𝗂𝖾, 𝗉𝗅𝖾𝗓𝗂𝖾𝗋 𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗍𝗋𝗈𝗄𝗄𝖾𝗇𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗏𝖺𝗇 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀
🔵𝗐𝖺𝖺𝗋𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗃𝗈𝗎 𝖺𝗅𝗌 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗈𝗇 𝖾𝗇 𝗃𝗈𝗎𝗐 𝗂𝗇𝗓𝖾𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁

𝖶𝗂𝗃 𝗏𝗋𝖺𝗀𝖾𝗇
🟡𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾 𝖾𝗇 𝖺𝖿𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍 𝗂𝗇 𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁
🔵𝖺𝖿𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝗇 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗏𝖺𝗄
🟡𝗅𝗂𝖾𝖿𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗋𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝗌𝗉𝖾𝗅 𝖻𝖾𝗍𝗋𝗈𝗄𝗄𝖾𝗇𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗈𝗆 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗍𝖾 𝗁𝖾𝗅𝗉𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝗂𝗍 𝗎𝗋𝗀𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖻𝗅𝖾𝖾𝗆
🔵𝗃𝖾 𝗁𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇𝗍 𝗃𝖾𝗓𝖾𝗅𝖿 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗌𝗍𝖾𝖾𝗄𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇: 𝗈𝖻𝗃𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍, 𝖾𝗇𝗍𝗁𝗈𝗎𝗌𝗂𝖺𝗌𝗆𝖾, 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍, 𝖽𝖺𝖺𝖽𝗄𝗋𝖺𝖼𝗁𝗍, 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝖾𝖿 𝗏𝖺𝖺𝗋𝖽𝗂𝗀
🟡𝖻𝖾𝗌𝖼𝗁𝗂𝗄𝖻𝖺𝖺𝗋𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗅𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗈𝗆 𝗈𝗉 𝗓𝖺𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝗍𝖾 𝖻𝖾𝗀𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇

𝖳𝗂𝗃𝖽𝗌𝖻𝖾𝗌𝗍𝖾𝖽𝗂𝗇𝗀
𝗐𝖾𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗌 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝖾𝗋 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍𝗉𝖺𝗋𝗄 𝗐𝖤𝖲𝖢𝖧𝗍𝖾𝗋𝗂𝗄 𝗀𝖾𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝖽, 𝗐𝖺𝖺𝗋𝖻𝗂𝗃 𝗐𝖾 𝗀𝗋𝖺𝖺𝗀 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇𝗍𝖺𝗅 𝗓𝖺𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀𝖾𝗇 𝗉𝖾𝗋 𝗆𝖺𝖺𝗇𝖽 𝗀𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄 𝗏𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝖽𝗂𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗄𝖾𝗇
🟡𝗁𝖾𝗍 𝖺𝖺𝗇𝗍𝖺𝗅 𝖻𝖾𝗌𝖼𝗁𝗂𝗄𝖻𝖺𝗋𝖾 𝖽𝖺𝗀𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝗉𝖾𝗋 𝖽𝖺𝗀 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗎𝗂𝗍𝖾𝗋𝖺𝖺𝗋𝖽 𝖻𝖾𝗌𝗉𝗋𝖾𝖾𝗄𝖻𝖺𝖺𝗋 𝖾𝗇 𝗀𝖺𝖺𝗇 𝗂𝗇 𝗏𝗈𝗅𝗅𝖾𝖽𝗂𝗀 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗅𝖾𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝗃𝗈𝗎
🔵𝖽𝖾 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗓𝖺𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀 𝗍𝗎𝗌𝗌𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗀𝖾𝗏𝖾𝖾𝗋 𝟢𝟪.𝟥𝟢 𝖾𝗇 𝟣𝟧.𝟢𝟢 𝗎𝗎𝗋 𝗀𝖾𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝖽

𝖡𝖾𝗇 𝗃𝗂𝗃 𝗈𝖿 𝗄𝖾𝗇 𝗃𝗂𝗃 𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗈𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗐𝗂𝗃 𝗓𝗈𝖾𝗄𝖾𝗇, 𝗈𝖿 𝗐𝗂𝗅 𝗃𝖾 𝗆𝖾𝖾𝗋 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝖾? 𝖭𝖾𝖾𝗆 𝖽𝖺𝗇 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍 𝗈𝗉 𝗆𝖾𝗍 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋𝗌𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾 𝗏𝗂𝖺 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖺𝗋𝖻𝗂𝗍𝗋𝖺𝗀𝖾@𝗏𝗏-𝖽𝖾-𝖾𝗌𝖼𝗁.𝗇𝗅 

Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!