Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vacatures

Vacatures

Stagiair

04-04-2024

𝗠𝗮𝗮𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲

𝖧𝖾𝗍 𝖽𝗈𝖾𝗅 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝖺𝗍𝗌𝖼𝗁𝖺𝗉𝗉𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗌𝗍𝖺𝗀𝖾 𝗂𝗌, 𝖽𝖺𝗍 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗃𝗈𝗇𝗀𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇𝗌 𝗁𝗎𝗇 𝗆𝗂𝖽𝖽𝖾𝗅𝖻𝖺𝗋𝖾 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗄𝖾𝗇𝗇𝗂𝗌 𝗆𝖺𝗄𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌𝗐𝖾𝗋𝗄 𝖾𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖻𝖾𝗍𝖺𝖺𝗅𝖽𝖾 𝖻𝗂𝗃𝖽𝗋𝖺𝗀𝖾 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗅𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀. 𝖵𝖾𝖾𝗅 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗅𝖾𝗇 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗆𝖺𝖺𝗍𝗌𝖼𝗁𝖺𝗉𝗉𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗌𝗍𝖺𝗀𝖾 𝖺𝗅 𝗈𝗉𝗀𝖾𝗇𝗈𝗆𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗐𝗂𝗃𝗌𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖺.
𝖡𝖾𝗇 𝗃𝗂𝗃 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗆𝖺𝖺𝗍𝗌𝖼𝗁𝖺𝗉𝗉𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗌𝗍𝖺𝗀𝖾𝗉𝗅𝖾𝗄?

𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗐𝗂𝗅 𝗃𝖾 𝗀𝗋𝖺𝖺𝗀 𝖽𝗂𝖾 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗁𝖾𝗂𝖽 𝖻𝗂𝖾𝖽𝖾𝗇. 𝖩𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝗈𝗇𝗌 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖾 𝗐𝖾𝗋𝗄𝗓𝖺𝖺𝗆𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍𝖾𝗇.
𝖣𝖾𝗇𝗄 𝖺𝖺𝗇:
🟡(𝖺𝗌𝗌𝗂𝗌𝗍𝖾𝗇𝗍) 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗂𝖽𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗉𝗎𝗉𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇
🔵(𝖺𝗌𝗌𝗂𝗌𝗍𝖾𝗇𝗍) 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗉𝗎𝗉𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝖼𝗈𝖺𝖼𝗁 𝗏𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝖾𝗅𝖿𝗍𝖺𝗅
🟡𝗀𝗋𝖾𝗇𝗌𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋 𝖻𝗂𝗃 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇
🔵𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗁𝗈𝗎𝖽𝗌𝗐𝖾𝗋𝗄𝗓𝖺𝖺𝗆𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗌 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗉𝖺𝗋𝗄
🟡𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖼𝗁𝗋𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝗏𝖾𝗋𝗌𝗅𝖺𝗀𝖾𝗇
🔵𝗄𝖺𝗇𝗍𝗂𝗇𝖾𝖽𝗂𝖾𝗇𝗌𝗍 𝖽𝗋𝖺𝖺𝗂𝖾𝗇
🟡𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗇𝗆𝖺𝖺𝗄𝗐𝖾𝗋𝗄𝗓𝖺𝖺𝗆𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇

𝖭𝖺𝗍𝗎𝗎𝗋𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇 𝗐𝖾 𝗈𝗈𝗄 𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗂𝖽𝖾𝖾ë𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗃𝖾 𝗓𝖾𝗅𝖿 𝖺𝖺𝗇𝖽𝗋𝖺𝖺𝗀𝗍. 𝖧𝖾𝖻 𝗃𝖾 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾? 𝖲𝗍𝗎𝗎𝗋 𝖽𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝖾-𝗆𝖺𝗂𝗅 𝗇𝖺𝖺𝗋: 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾@𝗏𝗏-𝖽𝖾-𝖾𝗌𝖼𝗁.𝗇𝗅 𝗏𝖾𝗋𝗆𝖾𝗅𝖽 𝗁𝗂𝖾𝗋𝗂𝗇 𝗃𝖾 𝗇𝖺𝖺𝗆, 𝖺𝖽𝗋𝖾𝗌, 𝗍𝖾𝗅𝖾𝖿𝗈𝗈𝗇𝗇𝗎𝗆𝗆𝖾𝗋 𝖾𝗇 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 𝖾𝗇 𝗀𝖾𝖾𝖿 𝖺𝖺𝗇 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗐𝖾𝗅𝗄𝖾 𝗐𝖾𝗋𝗄𝗓𝖺𝖺𝗆𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗃𝗈𝗎𝗐 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗄𝖾𝗎𝗋 𝗎𝗂𝗍 𝗀𝖺𝖺𝗍. 𝖶𝗂𝗃 𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇 𝖽𝖺𝗇 𝗓𝗈 𝗌𝗇𝖾𝗅 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝗃𝖾 𝗈𝗉!

 

Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!