Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vacatures

Vacatures

(Hoofd)trainer

04-04-2024

𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝟮𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗲 (𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿𝗲𝗻)

𝗩𝗮𝗰𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝟮𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗲 (𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱)Vacature_trainer_2e_elftal_ZVV_De_Esch.jpg


𝗩𝗼𝗼𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗶𝘀 𝗭𝗩𝗩 𝗗𝗲 𝗘𝘀𝗰𝗵 𝗼𝗽 𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗲𝗲𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗼𝗻𝘇𝗲 𝟮𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗲 (𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿𝗲𝗻). 

𝖧𝖾𝗍 𝗍𝗐𝖾𝖾𝖽𝖾 𝖾𝗅𝖿𝗍𝖺𝗅 𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝗍 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾𝖾𝗅 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾 𝟤𝖾 𝗄𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾 𝖠 (𝗈𝗈𝗌𝗍). 𝖮𝗉𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗁𝗈𝗈𝗀 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝖺𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅 𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇, 𝖽𝖺𝖺𝗋𝗂𝗇 𝗌𝗍𝖺𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗈𝗇𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗈𝗇𝗍𝗐𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗈𝗉. 𝖶𝗂𝗃 𝗓𝗈𝖾𝗄𝖾𝗇 𝗂𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽 𝖽𝗂𝖾 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗍𝖺𝖿 𝟣𝖾 𝖾𝗅𝖿𝗍𝖺𝗅, 𝖩𝖮𝟣𝟫-𝟣 𝖾𝗇  𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾, 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁 𝖻𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽 𝗅𝖺𝖺𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗅𝗉𝗍 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗈𝗇𝗍𝗐𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝖾𝗇!

𝗢𝘃𝗲𝗿 𝗭𝗩𝗩 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗰𝗵
𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗀𝗋𝗂𝗉 𝗂𝗇 𝖮𝗅𝖽𝖾𝗇𝗓𝖺𝖺𝗅. 𝖡𝗂𝗃 𝖽𝖾 𝖼𝗅𝗎𝖻 𝗇𝖾𝖾𝗆𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 𝖺𝗌𝗉𝖾𝖼𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗇𝖺𝗆𝖾 𝗉𝗅𝖺𝖺𝗍𝗌 𝗂𝗇: 𝗇𝖺𝖺𝗌𝗍 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝖾𝖿 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗍𝖺𝗅𝗋𝗂𝗃𝗄𝖾 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇 𝗈𝗆 𝗁𝖾𝗍 𝖼𝗅𝗎𝖻- 𝖾𝗇 𝗍𝖾𝖺𝗆𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅 𝗂𝗇𝗁𝗈𝗎𝖽 𝗍𝖾 𝗀𝖾𝗏𝖾𝗇. 𝖪𝗈𝗋𝗍𝗈𝗆: 𝖽𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝗂𝗀𝖾, 𝗀𝗋𝗈𝖾𝗂𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗐𝖺𝖺𝗋 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝖾, 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍 𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗓𝖾𝗅𝗅𝗂𝗀𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗁𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗇 𝗁𝖺𝗇𝖽 𝗀𝖺𝖺𝗇 𝖾𝗇 𝗐𝖺𝖺𝗋 𝗂𝖾𝖽𝖾𝗋𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝗈𝖾𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝗅𝗄𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗆 𝗀𝖺𝖺𝗍. 𝖮𝗉 𝖽𝗂𝗍 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗄𝗈𝗆𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗐𝖾𝖾𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝖾𝗅𝖿𝗍𝖺𝗅 𝗎𝗂𝗍 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝟤𝖾 𝗄𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾 𝗈𝗈𝗌𝗍 𝖠.

𝗧𝗮𝗸𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝘄𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗵𝗲𝗱𝗲𝗻

⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝖾𝗂𝗇𝖽𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝟤𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝖹𝖵𝖵 𝖽𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁.
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗀𝖾𝖾𝖿𝗍 𝗀𝖾𝖽𝗎𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖾𝗂𝗓𝗈𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 (𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾) 𝗌𝗍𝖺𝖿 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝗆𝖾𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋𝖻𝖾𝗋𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗐𝖾𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗌 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾𝗍𝖾𝖺𝗆𝗌 𝗂𝗇 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗅𝖾𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗍𝖺𝖿 𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋/𝖼𝗈𝖺𝖼𝗁 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗋𝗌𝗍𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝖾𝗅𝖿𝗍𝖺𝗅
⚽𝖣𝖾 𝖾𝗏𝖺𝗅𝗎𝖾𝖾𝗋𝗍 𝗉𝖾𝗋𝗂𝗈𝖽𝗂𝖾𝗄 𝖽𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗍𝗀𝖺𝗇𝗀 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗌𝗍𝖺𝖿 𝖾𝗇 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝗋𝗀𝗍 𝖽𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗈𝗉 𝖽𝗂𝗇𝗌𝖽𝖺𝗀 𝖾𝗇 𝖽𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀𝖺𝗏𝗈𝗇𝖽 𝖾𝗇 𝖼𝗈𝖺𝖼𝗁𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗐𝖾𝖾𝖽𝖾 𝖾𝗅𝖿𝗍𝖺𝗅 𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇𝗌 𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗍𝗈𝗈𝗇𝗍 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗂𝗇 (𝗍𝖺𝗅𝖾𝗇𝗍𝗏𝗈𝗅𝗅𝖾) 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌 𝗎𝗂𝗍 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗂𝗀𝖾 𝖾𝗅𝖿𝗍𝖺𝗅𝗅𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗁𝗈𝗎𝖽𝗍 𝗇𝖺𝗎𝗐𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌/𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗋𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝖾𝗅𝖿𝗍𝖺𝗅𝗅𝖾𝗇
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝖼𝗈𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖾𝖾𝗋𝗍 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍𝗅𝗂𝗃𝗇𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝖻𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽𝗌𝗉𝗅𝖺𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖹𝖵𝖵 𝖽𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝖽𝗋𝖺𝖺𝗀𝗍 𝗈𝗉 𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝖾𝗏𝖾 𝗐𝗂𝗃𝗓𝖾 𝖻𝗂𝗃 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗍𝖾𝗀𝖾𝗇𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇 𝖾𝗇 𝖾𝗑𝗍𝖾𝗋𝗇

𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝗮𝘁

⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗆𝖺𝖺𝗅 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗓𝗂𝗍 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖽𝗂𝗉𝗅𝗈𝗆𝖺 𝖴𝖤𝖥𝖠 𝖢 𝗂𝗇𝖼𝗅. 𝗀𝖾𝗅𝖽𝗂𝗀𝖾 𝗅𝗂𝖼𝖾𝗇𝗍𝗂𝖾
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝖺𝖺𝗇𝗍𝗈𝗈𝗇𝖻𝖺𝗋𝖾 𝖾𝗋𝗏𝖺𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾𝗍𝖾𝖺𝗆𝗌 𝗈𝗉 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗆𝖺𝖺𝗅 𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽𝖺𝖺𝗋𝖽 𝟤𝖾/𝟥𝖾 𝗄𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾 𝗇𝗂𝗏𝖾𝖺𝗎 𝖾𝗇 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗄𝖾𝗎𝗋 𝖾𝗋𝗏𝖺𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗅𝗌 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋 𝗈𝗉 𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽𝖺𝖺𝗋𝖽 𝗇𝗂𝗏𝖾𝖺𝗎.
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝖽𝗎𝗂𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗏𝗂𝗌𝗂𝖾 𝗈𝗏𝖾𝗋 (𝖺𝖺𝗇𝗏𝖺𝗅𝗅𝖾𝗇𝖽) 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅 𝗐𝖾𝗅𝗄𝖾 𝗉𝖺𝗌𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝖽𝖾 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝗏𝗂𝗌𝗂𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝖹𝖵𝖵 𝖽𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁.
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝗏𝗈𝗅𝖽𝗈𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗈𝗈𝗀 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀𝗌𝖼𝗎𝗅𝗍𝗎𝗎𝗋 𝗆𝖾𝗍 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝖺𝗅 𝖮𝗅𝖽𝖾𝗇𝗓𝖺𝖺𝗅𝗌 𝗄𝖺𝗋𝖺𝗄𝗍𝖾𝗋 𝗐𝖺𝖺𝗋𝗂𝗇 𝗇𝖺𝖺𝗌𝗍 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗂𝖾𝗌 𝗀𝖾𝗓𝖾𝗅𝗅𝗂𝗀𝗁𝖾𝗂𝖽 𝖾𝗇 𝗌𝖺𝖺𝗆𝗁𝗈𝗋𝗂𝗀𝗁𝖾𝗂𝖽 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝗋𝗈𝗍𝖾 𝗋𝗈𝗅 𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝗍
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗉𝖾𝗈𝗉𝗅𝖾 𝗆𝖺𝗇𝖺𝗀𝖾𝗋 𝖾𝗇 𝗐𝖾𝖾𝗍 𝗐𝖺𝗍 𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗏𝗋𝖺𝖺𝗀𝖽 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 (𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝗂𝗀𝖾) 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝗀𝖾𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗈𝗉 𝖽𝗈𝗈𝗋𝗌𝗍𝗋𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖾𝗂𝗀𝖾𝗇 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽 𝖾𝗇 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝗍𝗈𝗍 𝖽𝗈𝖾𝗅 𝗈𝗆 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌 𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌𝗌𝗍𝖺𝖿 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋 𝗍𝖾 𝗈𝗇𝗍𝗐𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝖾𝗇
⚽𝖣𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝗀𝖾𝗆𝖺𝗄𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍, 𝗅𝖾𝗀𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖻𝗂𝗇𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗇 𝗂𝗌 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝖺𝗅 𝖾𝗇 𝖾𝗆𝗉𝖺𝗍𝗁𝗂𝗌𝖼𝗁 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌, (𝖻𝖾𝗌𝗍𝗎𝗎𝗋)-𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇.

𝖢𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍
𝖵𝗈𝗈𝗋 𝗆𝖾𝖾𝗋 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗄𝖺𝗇 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍 𝗈𝗉𝗀𝖾𝗇𝗈𝗆𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝖬𝖺𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇 𝖱𝗈𝗈𝗋𝖽 𝖾𝗇 𝗈𝖿 𝖩𝗈𝗋𝖽 𝖲𝖼𝗁𝖺𝖾𝗉𝖾𝗋𝗌 (𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾). 𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅: 𝗍𝖼𝗌𝖾𝗇𝗂𝗈𝗋𝖾𝗇@𝗏𝗏-𝖽𝖾-𝖾𝗌𝖼𝗁.𝗇𝗅 ☎️𝖳𝖾𝗅𝖾𝖿𝗈𝗈𝗇: 𝟢𝟨𝟦𝟩𝟢𝟤𝟫𝟤𝟣𝟧 (𝖬𝖺𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇) 𝗈𝖿 𝟢𝟨𝟦𝟤𝟧𝟥𝟪𝟥𝟫𝟤 (𝖩𝗈𝗋𝖽)

𝖠𝗅𝗌 𝗎 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝗄𝗎𝗇𝗍 𝗏𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝗈𝗏𝖾𝗇𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇𝖽𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖿𝗂𝖾𝗅, 𝗌𝗍𝗎𝗎𝗋 𝖽𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗆𝗈𝗍𝗂𝗏𝖺𝗍𝗂𝖾𝖻𝗋𝗂𝖾𝖿 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝗌𝗂𝖾𝖿 𝖢𝖵 𝗆𝖾𝗍 𝗌𝖺𝗅𝖺𝗋𝗂𝗌 𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗍𝖼𝗌𝖾𝗇𝗂𝗈𝗋𝖾𝗇@𝗏𝗏-𝖽𝖾-𝖾𝗌𝖼𝗁.𝗇𝗅 𝖵𝗈𝗈𝗋 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝖾 𝖺𝖺𝗇𝗀𝖺𝖺𝗇𝖽𝖾 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖾𝗋𝗐𝗂𝗃𝗓𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗎 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗐𝖾𝖻𝗌𝗂𝗍𝖾.Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!