Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vacatures

Vacatures

Sponsorcommissie

04-04-2024

𝗟𝗶𝗱 𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗲

𝖲𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝖾𝗌𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝖾𝖾𝗅 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖽𝖾𝖾𝗅 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀. 𝖶𝖾 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌, 𝖽𝗂𝖾 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝗁𝗂𝖾𝗋 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗂𝗇𝗓𝖾𝗍𝗍𝖾𝗇. 𝖣𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗓𝗈𝖾𝗄𝗍 éé𝗇 𝗈𝖿 𝗍𝗐𝖾𝖾 𝖾𝗇𝗍𝗁𝗈𝗎𝗌𝗂𝖺𝗌𝗍𝖾 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌, 𝖽𝗂𝖾 𝖻𝗂𝗃 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇 𝖽𝗋𝖺𝗀𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗁𝗈𝗎𝖽 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗁𝗎𝗂𝖽𝗂𝗀𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝗂𝗇𝗄𝗈𝗆𝗌𝗍𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗍𝗈𝗍𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽𝗄𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝗂𝗇𝗄𝗈𝗆𝗌𝗍𝖾𝗇. 𝖧𝗎𝗂𝖽𝗂𝗀𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗐𝖾 𝗀𝗋𝖺𝖺𝗀 𝗏𝖺𝗌𝗍𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇. 𝖭𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇 𝗎𝗂𝗍 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝗀𝗂𝗈 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗐𝖾 𝗀𝗋𝖺𝖺𝗀 𝖺𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝖼𝗅𝗎𝖻 𝖻𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇.

𝖳𝖺𝗄𝖾𝗇
🟡𝖮𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗏𝖾𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾𝗇
🔵𝖡𝖾𝗁𝖺𝗋𝗍𝗂𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗅𝖺𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗈𝗏𝖾𝗋𝖾𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾𝗆𝗆𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀𝗌𝖻𝖾𝗅𝖺𝗇𝗀𝖾𝗇
🟡𝖡𝖾𝖽𝖾𝗇𝗄𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖿𝗂𝖾𝗄 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝗉𝗅𝖺𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗁𝗎𝗂𝖽𝗂𝗀𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗉𝗈𝗍𝖾𝗇𝗍𝗂ë𝗅𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇, 𝗐𝖺𝖺𝗋 𝗇𝗈𝖽𝗂𝗀
🔵𝖢𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗀𝗀𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗏𝗈𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗀𝖾𝗌𝗉𝗋𝖾𝗄𝗄𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗉𝗈𝗍𝖾𝗇𝗍𝗂ë𝗅𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇

𝖵𝖺𝖺𝗋𝖽𝗂𝗀𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇 
🟡𝖩𝖾 𝖻𝖾𝗌𝖼𝗁𝗂𝗄𝗍 𝗈𝗏𝖾𝗋 𝗀𝗈𝖾𝖽𝖾 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 𝗏𝖺𝖺𝗋𝖽𝗂𝗀𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇
🔵𝖤𝖾𝗇 𝗇𝖾𝗍𝗐𝖾𝗋𝗄 𝗂𝗌 𝖺𝗅𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂𝗀
🟡𝖮𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾 𝗏𝖺𝖺𝗋𝖽𝗂𝗀𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇

𝖳𝗂𝗃𝖽𝗌𝖻𝖾𝗌𝗍𝖾𝖽𝗂𝗇𝗀
𝖮𝗇𝗀𝖾𝗏𝖾𝖾𝗋 .... 𝗎𝗎𝗋 𝗉𝖾𝗋 𝗆𝖺𝖺𝗇𝖽

𝖣𝗈𝖾𝗅𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀
𝖣𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾 𝖽𝗋𝖺𝖺𝗀𝗍 𝗓𝗈𝗋𝗀 𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗌 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖻𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽 𝗆𝖾𝗍 𝖺𝗅𝗌 𝖽𝗈𝖾𝗅𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗁𝗎𝗂𝖽𝗂𝗀𝖾 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋 𝗎𝗂𝗍𝖻𝗈𝗎𝗐𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖻𝖾𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽. 𝖮𝗉 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗐𝖾 𝖽𝖾 (𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗂𝖾𝗏𝖾) 𝖺𝗆𝖻𝗂𝗍𝗂𝖾𝗌 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗀𝖾𝗅𝖾𝖽𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁 𝗈𝗈𝗄 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗍𝗈𝖾𝗄𝗈𝗆𝗌𝗍 𝗐𝖺𝖺𝗋𝗆𝖺𝗄𝖾𝗇.

𝖱𝖾𝖺𝗀𝖾𝗋𝖾𝗇? 
𝖶𝗂𝗅 𝗃𝗂𝗃 𝗂𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗓𝖾𝗅𝗅𝗂𝗀 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗃𝖽𝗋𝖺𝗀𝖾 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗐𝖾𝗋𝗏𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖹𝖵𝖵 𝖣𝖾 𝖤𝗌𝖼𝗁? 𝖦𝗋𝖺𝖺𝗀 𝗃𝖾 𝗆𝖺𝗂𝗅 𝗇𝖺𝖺𝗋: 𝗌𝗉𝗈𝗇𝗌𝗈𝗋𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾@𝗏𝗏-𝖽𝖾-𝖾𝗌𝖼𝗁.𝗇𝗅

Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!