Cookie beleid ZVV De Esch

De website van ZVV De Esch is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vacatures

Vacatures

Jeugdcommissie

04-04-2024

𝗩𝗼𝗼𝗿𝘇𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗷𝗲𝘂𝗴𝗱𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗲

𝗩𝗮𝗰𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗩𝗼𝗼𝗿𝘇𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗝𝗲𝘂𝗴𝗱𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗲

𝖶𝗂𝗃 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗁𝗈𝗎𝗌𝗂𝖺𝗌𝗍𝖾 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋 𝖽𝗂𝖾 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗓𝗂𝗍𝗍𝖾𝗋𝗌𝖼𝗁𝖺𝗉 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾 𝗈𝗉 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝗐𝗂𝗅 𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇. 𝖣𝖾𝗓𝖾 𝖿𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗂𝗌 𝗈𝗉 𝖽𝗂𝗍 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗏𝖺𝖼𝖺𝗇𝗍. 𝖠𝗅𝗌 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗓𝗂𝗍𝗍𝖾𝗋 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝖩𝖾𝗎𝗀𝖽𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾 𝗀𝖾𝖾𝖿 𝗃𝖾 𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖺𝖿𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀. 𝖣𝖾 𝖿𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾 𝖻𝖾𝗌𝗍𝖺𝖺𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗇𝖺𝗆𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗎𝗂𝗍 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇𝖽𝖾 𝗓𝖺𝗄𝖾𝗇:

🟡𝖡𝖾𝗉𝖺𝖺𝗅𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖩𝖾𝗎𝗀𝖽𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾 𝗂𝗇 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗌𝗉𝗋𝖺𝖺𝗄 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗂𝗀𝖾 𝖩𝖾𝗎𝗀𝖽𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾 𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇  𝖾𝗇 𝗂𝗌 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗎𝗂𝗍𝗏𝗈𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗁𝗂𝖾𝗋𝗏𝖺𝗇.
🔵𝖢𝗈ö𝗋𝖽𝗂𝗇𝖾𝖾𝗋𝗍 𝖽𝖾 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾𝗍𝖺𝗄𝖾𝗇.
🟡𝖫𝖾𝗂𝖽𝗍 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗀𝖺𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗃𝖾𝖾𝗇𝗄𝗈𝗆𝗌𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖩𝖾𝗎𝗀𝖽𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾
🔵𝖭𝖾𝖾𝗆𝗍 𝗉𝗅𝖺𝖺𝗍𝗌 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖠𝗅𝗀𝖾𝗆𝖾𝖾𝗇 𝖡𝖾𝗌𝗍𝗎𝗎𝗋 𝖾𝗇 𝖽𝗋𝖺𝖺𝗀𝗍 𝖾𝗋 𝗓𝗈𝗋𝗀 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖺𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝖣𝖺𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗌 𝖡𝖾𝗌𝗍𝗎𝗎𝗋 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗆 𝗓𝖾𝗅𝖿, 𝗈𝖿 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋 𝖽𝖺𝖺𝗋𝗍𝗈𝖾 𝖺𝖺𝗇𝗀𝖾𝗐𝖾𝗓𝖾𝗇 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾𝗅𝗂𝖽, 𝗀𝖾𝖽𝗎𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖾𝗂𝗓𝗈𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗂𝗇𝗀𝖾𝗅𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗈𝗆𝗍𝗋𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾 𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗓𝖺𝗄𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖺𝖿𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀.
🟡𝖵𝖾𝗋𝗍𝖾𝗀𝖾𝗇𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝗂𝗀𝗍 𝖽𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖺𝖿𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗂𝗃 𝗈𝖿𝖿𝗂𝖼𝗂ë𝗅𝖾 𝗀𝖾𝗅𝖾𝗀𝖾𝗇𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖻𝗎𝗂𝗍𝖾𝗇.
🔵𝖧𝖾𝖾𝖿𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝖼𝗈ö𝗋𝖽𝗂𝗇𝖾𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗍𝖺𝖺𝗄 𝖻𝗂𝗃 𝗐𝖾𝗋𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗌𝗍𝗂𝗆𝗎𝗅𝖾𝖾𝗋𝗍 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗐𝖺𝖺𝗋 𝗇𝗈𝖽𝗂𝗀.
🟡𝖹𝗈𝗋𝗀𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖺𝖺𝗇𝗌𝗍𝗎𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗐𝖾𝗋𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌.
🔵 𝖹𝗂𝖾𝗍 𝗍𝗈𝖾 𝖽𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝖿𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾𝖻𝖾𝗌𝖼𝗁𝗋𝗂𝗃𝗏𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗎𝗂𝗍𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗋𝖽.
🟡𝖲𝗂𝗀𝗇𝖺𝗅𝖾𝖾𝗋𝗍 𝗉𝗋𝗈𝖻𝗅𝖾𝗆𝖾𝗇 𝗐𝖾𝗅𝗄𝖾 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍𝗎𝖾𝖾𝗅 𝗋𝗂𝗃𝗓𝖾𝗇 𝗍𝗎𝗌𝗌𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗋𝗌, 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌, 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋𝗌 𝖾𝗇 𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋𝗌 𝖾𝗇 𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝗍 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖽𝖾 𝖽𝖾𝗌𝖻𝖾𝗍𝗋𝖾𝖿𝖿𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖼𝗈ö𝗋𝖽𝗂𝗇𝖺𝗍𝗈𝗋.
🔵𝖭𝖾𝖾𝗆𝗍 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍𝗎𝖾𝖾𝗅 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗆𝗂𝖽𝖽𝖾𝗅𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗋𝗈𝗅 𝗈𝗉 𝗓𝗂𝖼𝗁.
🟡𝖲𝗍𝖾𝗅𝗍 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗃𝖺𝖺𝗋𝖻𝖾𝗀𝗋𝗈𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗈𝗉 𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗌𝗉𝗋𝖾𝖾𝗄𝗍 𝖽𝗂𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗇𝗇𝗂𝗇𝗀𝗆𝖾𝖾𝗌𝗍𝖾𝗋 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖣𝖺𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗌 𝖡𝖾𝗌𝗍𝗎𝗎𝗋.

𝖶𝗂𝗅 𝗃𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗈𝖿 𝖻𝖾𝗇 𝗃𝖾 𝗀𝖾ï𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾𝖾𝗋𝖽, 𝗈𝖿 𝗄𝖾𝗇 𝗃𝖾 𝗂𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗇 𝗃𝗈𝗎𝗐 𝗇𝖾𝗍𝗐𝖾𝗋𝗄 𝖽𝗂𝖾 (𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄) 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝗇𝖾𝖾𝗆 𝖽𝖺𝗇 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍 𝗈𝗉 𝗆𝖾𝗍 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌𝖼𝗈ö𝗋𝖽𝗂𝗇𝖺𝗍𝗈𝗋 𝖶𝖾𝗇𝗋𝗈𝗒 𝖧𝗈𝖿𝗌𝗍𝖾𝖽𝖾; 𝖳𝖾𝗅𝖾𝖿𝗈𝗈𝗇 𝟢𝟨-𝟧𝟥𝟧𝟣𝟤𝟩𝟦𝟦  𝗈𝖿 𝗉𝖾𝗋 𝖾𝗆𝖺𝗂𝗅 𝗏𝗂𝖺 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾@𝗏𝗏-𝖽𝖾-𝖾𝗌𝖼𝗁.𝗇𝗅


Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!