• De sponsorcommissie van ZVV De Esch kan met vol trost mededelen dat ZVV De Esch de aankomende 5 jaar gaat samenwerken met Villa Joep.
  Allereerst zullen wij eerst wat informatie geven over wat Villa Joep is en waar zij zich mee bezig houden.

  Wat is Villa Joep
  Villa Joep is hét fonds op het gebied van neuroblastoom kinderkanker. Jaarlijks krijgen 25 tot 30 jonge kinderen in Nederland de diagnose neuroblastoom. Hun genezingskans is schrikbarend laag. Daarmee is neuroblastoom één van de meest agressieve vormen van kinderkanker. Dit blijkt ook uit de cijfers: 60% tot 70% van de kinderen met de zwaarste vorm van neuroblastoom overlijdt. 

  Wat doet Villa Joep
  Villa Joep is de aanjager van activiteiten die moeten leiden tot het uit de wereld helpen van neuroblastoom. Door Villa Joep worden getroffen gezinnen ondersteund en onderzoeken gefinancierd. 
  Villa Joep doet de belofte (en maakt die waar): elke Euro wordt besteed aan onderzoek!
   
  Nu zal jij je misschien afvragen, op welke manier gaat ZVV De Esch nu samenwerken met Villa Joep? Nou dat is als volgt.

  Samenwerking ZVV De Esch & Villa Joep.
  ZVV De Esch wil graag een bijdrage leveren aan het creëren van meer naamsbekendheid, betreffende Villa Joep. En daarom zal het logo van deze stichting de aankomende 5 jaar, op de achterzijde (onder de kraag) van verschillende jeugdgroepen gaan prijken! Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een weldoener, die Villa Joep en ZVV De Esch een warm hart toedraagt. 

  Het eerste resultaat is inmiddels geboekt, Villa Joep zal aankomend jaar op de achterzijde van de shirts, van onze O15 jeugd vermeld worden. Dit na een goed gesprek met de shirtsponsor van deze leeftijdsgroep; Bloemsierkunst Marion.
   
  Bovenop de ondersteuning bij shirtreclame (verbinden van plaatselijke ondernemers met Villa Joep) worden de kosten van drie reclameborden (langs Hoofd- G- en trainingsveld) door onze gulle gever betaald. 
  Een prachtig en indrukwekkend gebaar vinden wij!