• Inrichting en werkregels 

  • De kantine is Coronaproof gemaakt, de looproutes zijn aangebracht 
  • Desinfectans, mondkapjes, handschoenen e.d. zijn aanwezig en staan op de werktafel. 
  • Bezoekers moeten bij binnenkomst de handen desinfecteren en moeten vervolgens in de kantine aan tafels/ hoge tafels plaatsnemen waar ze zich kunnen registreren. Formulieren liggen op tafel Er zijn 61 zitplaatsen beschikbaar in de kantine en buiten zijn er 34 zitplaatsen. In de kantine en op het terras mag je niet blijven staan. Deze regel geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. 
  • Voor de bar staan 4 plekken met blauw/gele voeten waar je mag bestellen. 
  • Per tafel mag er 1 persoon tegelijk een bestelling gaan doen/halen 
  • Bij voorkeur met pin betalen. 
  • Bij de ingang van het park en kantine worden de looproutes en regels aangegeven/ opgehangen. 
  • Jonge kinderen en jeugdspelers die zelf iets komen kopen hoeven van elkaar geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ze moeten na het kopen wel gaan zitten of weer naar buiten gaan. 
  • De verantwoordelijkheid voor het omgaan en naleven van de afgesproken regels ligt bij iedereen die aanwezig is: Op alle tafels in de kantine komen de richtlijnen en registratieformulieren te liggen. De functie van co√∂rdinator is niet meer van kracht. We moeten elkaar erop durven aan te spreken, wanneer het niet gaan zoals afgesproken is. 
  • Gebruik toiletruimte: 1 persoon tegelijk. 

    

   Verkoop/ aanbod kantine  
  • Er zijn 2 koffie verkooppunten 
  • Met ingang van zaterdag 19 september is de keuken weer open tot 17.00 uur 
    
    
   Kantinediensten 

   Bij deze nogmaals een oproep: Er is nog steeds een groot tekort aan vrijwilligers om kantinediensten te draaien. Met meer kantinemedewerkers kunnen we de druk wat wegnemen en zijn er meer mogelijkheden om het iedereen naar zijn zin te maken. 

    
   Als bestuur doen wij nogmaals een dringend beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om zich te houden aan de geldende afspraken. Samen kunnen we, door ons aan de regels te houden, ervoor zorgen dat we weer trainingen en wedstrijden kunnen bezoeken en na de training en wedstrijd onder het genot van een drankje weer kunnen genieten van de bekende gezelligheid in ons clubgebouw.  
   
           We rekenen op jullie medewerking,
           Bestuur Zvv De Esch