• Vacatures

  Op deze pagina vind je de actuele vacatures bij onze club

 • 21-05-2021 - Trainer 2e elftal

  ZVV De Esch is met ingang van het seizoen 2021/2022 op zoek naar een ambitieuze trainer voor het 2e elftal. Het 2e elftal komt momenteel (nog als De Esch 3) uit in de reserve 2 klasse, waar het gezien het feit dat de competitie is stilgelegd ook komend seizoen in uit zal komen. Het 2e elftal bestaat uit een ruimte selectie van jonge spelers en fungeert enerzijds als springplank en vangnet voor ons 1e elftal en is anderzijds een hechte groep die ook buiten het veld veel met elkaar optrekt. Hiervoor is formeel geen trainersdiploma vereist, echter zoeken we wel iemand die aantoonbaar van een mooie sportieve uitdaging houdt en een gezonde ambitie heeft.

  Wij bieden:

  • Een leergierige, enthousiaste en talentvolle groep (jonge) voetballers.
  • Prima trainingsfaciliteiten en materialen.
  • Een marktconforme vergoeding.

   

  U beschikt over

  • Ervaring van het coachen van een 1e of 2e prestatief senioren elftal en de vaardigheden om ons 2e elftal naar een hoger niveau te tillen binnen de reserve 2e klasse.
  • De ambitie om jonge spelers beter te maken en de doorstromers van JO19-1 voor wie de stap naar het eerste elftal net te groot is te coachen en beter te maken zodat die spelers uiteindelijk wel door kunnen groeien naar ons 1e elftal.
  • De vaardigheid een goede balans te vinden tussen prestatie, fanatisme, handelen in teamgeest en zorgen dat het vooral ook gezellig blijft.
  • De vaardigheid een goede relatie op te bouwen met de technische staf van ons eerste elftal en binnen de kaders vanuit de club goede afspraken met elkaar te maken voor een prettige samenwerking. Daarnaast is het belangrijk dat ook afstemming met de JO19 plaatsvind voor de nieuwe doorstroom.
  • Goede en positieve communicatieve vaardigheden, zowel binnen als buiten het veld, en houdt de verenigingscultuur/-structuur in het vizier en toont betrokkenheid bij de hele vereniging.
  • Goede leidinggevende kwaliteiten.

   

  Taken en werkzaamheden:

  • Het samenstellen en selecteren van de 2e selectie senioren in samenspraak met de assistent trainer(s); er is in principe reeds een assistent trainer en leiding voor dit elftal aanwezig.
  • De voorbereiding op, begeleiding van en het toezicht tijdens wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van de 2e selectie;
  • Het wekelijks trainen of oefenen van de 2e selectie volgens het trainingsschema; wat neerkomt op 2 trainingen per week. De 2e trainingsavond is in elk geval op de donderdag.
  • Regelmatige terugkoppeling naar spelers samen met de assistent trainer met betrekking tot de individuele verwachtingen, vorderingen en verbeterpunten;
  • Voert regelmatig overleg met de assistent trainers en (medische) staf.

   

  Reageren?

  Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van motivatie en CV kunt u bij voorkeur per mail sturen naar Bert Harperink, Secretaris ZVV De Esch, via b.harperink@hotmail.com

 • 08-05-2021 - Trainer JO19-1

  zvv de Esch is voor het seizoen 2021-2022 op zoek naar een trainer voor de JO19-1 Dit team komt momenteel uit in de eerste klasse.

   

  • Wij zoeken een gemotiveerde trainer die:
  • Bij voorkeur in het bezit is van het trainersdiploma UEFA-C . Zonder en met de verdere onderstaande kenmerken is ook mogelijk
  • Ervaring heeft in het trainen en begeleiden van junioren in hogere klassen
  • Zowel de doordeweekse trainingen als de begeleiding op de zaterdagen verzorgd
  • Op een moderne en enthousiaste manier leiding geeft
  • Werkt volgens het jeugdbeleidsplan van Zvv de Esch
  • De normen en waarden van de club uitdraagt

   

   Wij bieden goede trainingsfaciliteiten, een marktconforme vergoeding en een open en warme clubcultuur.

   

  Heeft u interesse in deze trainersfunctie, dan kunt u uw cv én motivatie per e-mail richten aan hoofd JVC via hoofdjvc@vv-de-esch.nl  Heeft u vragen over de vacature, dan kunt u deze stellen per e-mail via bovengenoemd e-mailadres of voor info bellen met 06-52619952

 • 08-05-2021 - Voorzitter jeugdorgaan

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het voorzitterschap van ons jeugdorgaan op zich wil nemen. Deze functie is op dit moment vacant.

   

  Als voorzitter van ons Jeugdorgaan geef je leiding aan onze jeugdafdeling. De functie bestaat voornamelijk uit onderstaande zaken:

  • Bepaalt het beleid van het jeugdorgaan in samenspraak met de overige jeugdorgaan leden  en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
  • Coördineert de diverse commissietaken.
  • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van het jeugdorgaan
  • Neemt plaats in het Algemeen Bestuur en draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
  • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
  • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
  •  Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
  • Zorgt voor aansturing werving van jeugdtrainers.
  • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
  • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator.
  • Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
  • Stelt samen met de penningmeester  een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.
  • Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

   

  Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. Volgens het functieboek van de KNVB.

   

  Wil je informatie of ben je geïnteresseerd, of ken je iemand in jouw netwerk die (mogelijk) interesse heeft neem dan contact op met:  Tom Platvoet via het email-adres: voorzitter@vv-de-esch.nl of 06-30145749

 • 08-05-2021 - Secretaris jeugdorgaan

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die met ingang van het seizoen 2021 - 2022 de functie van jeugdsecretaris wil overnemen van onze huidige secretaris Wynand Witbreuk.

   

  • Als jeugdsecretaris ben je de spin in het web binnen het jeugdorgaan van zvv de Esch. De functie houdt het onderstaande in:
  • Bepaalt mede het beleid van het jeugdorgaan.
  • Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van het jeugdorgaan.
  • Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de KNVB en houdt hiervan een kopie achter voor de alg. secretaris van het hoofdbestuur.
  • Brengt ingekomen stukken ter kennis van het jeugdorgaan en handelt deze in overleg met het  jeugdorgaan af.
  • Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van het jeugdorgaan en legt de daarin opgenomen besluiten vast.
  • Legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan.
  • Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken. Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van leden van het jeugdorgaan, jeugdtrainers en leiders.
  • Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd.
  • Stelt jaarverslag samen voor de algemene ledenvergadering. Verzorgt het inschrijven van nieuwe jeugdleden, inclusief de intakebijeenkomst.
  • Vervangt bij officiële gelegenheden de voorzitter jeugd bij diens afwezigheid.

   

  Tijdinvestering 3 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. Volgens het Functieboek van de KNVB

  Wil je informatie of ben je geïnteresseerd, of ken je iemand in jouw netwerk die (mogelijk) interesse heeft neem dan contact op met: Tom Platvoet via het email-adres: voorzitter@vv-de-esch.nl of 06-30145749

 • 08-05-2021 - Jeugdcoördinator onderbouw & Jeugdcoördinator bovenbouw

  Voor onze jeugdafdeling zijn we op zoek naar een jeugdcoördinator voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Heeft u interesse in een van deze twee  deze mooie taken bij de jeugd van onze club, als onderdeel van een breed team aan vrijwilligers? Hieronder volgt meer informatie.

   

  Taakomschrijving jeugdcoördinator:

  Taken:

  • Algemeen: mede zorgdragen voor uitvoeren (technisch) clubbeleid t.a.v. jeugdvoetbal.
  • Eerste aanspreekpunt voor trainers, teamleiders, spelers en ouders.
  • Mede zorgdragen voor de indeling van de niet-selectie teams. Zorgen voor leiders en trainers bij de niet-selectie jeugdteams.
  • Organiseren van spelers voor wedstrijden indien teams door omstandigheden spelers tekort komen.
  • Doorgeven van relevante informatie vanuit de vereniging aan spelers / ouders via trainers / leiders.
  • Organiseren van info-avonden voor betreffende leeftijdscategorieën.
  • Periodiek overleggen met trainers/leiders, overige Jeugdcoördinatoren, Voorzitter Jeugdorgaan

   

  Functie-eisen:

  • Affiniteit hebben met voetbal.
  • Organisatorische en coördinerende capaciteiten hebben.
  • Als aanspreekpunt zal je met enige regelmaat op het sportpark aanwezig zijn.

   

  Indien u interesse of vragen heeft dan graag een mail sturen naar hoofdjvc@vv-de-esch.nl

  Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • 08-05-2021 - Jeugdtrainers Bovenbouw M/V

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste trainers voor onderstaande teams:

  JO15-4, JO15-3,J O17-3, JO17-2 en JO19-2

   

  • Je bent intrinsiek gemotiveerd en bezit als Trainer het inlevingsvermogen dat nodig is om met deze leeftijdscategorieën om te gaan
  • Naast het talent om Jeugd te motiveren en te stimuleren bezit je goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • Je bent  twee avonden in de week beschikbaar(exacte tijden volgen nog)
  • VOG-verklaring is een vereiste.

  Wat kunnen wij jou bieden:

  • Een fijne collegiale sfeer, waar prestatie, plezier, respect en onderlinge communicatie de pijlers zijn binnen onze vereniging;
  • Daadkrachtige ondersteuning door de Technische Staf met een korte communicatielijn;
  • Een duidelijk en gestructureerd Voetbaltechnisch Beleidsplan om het jeugdvoetbal naar een hoger plan te brengen;
  • Kledingpakket;

   

  Voel jij je geroepen ken jij iemand om deze uitdaging aan te gaan o? Reageer dan direct en stuur jouw motivatiebrief en CV per mail naar:  t.a.v.  hoofd JVC hoofdjvc@vv-de-esch.nl of geef de contactgegevens van degene die je kent door op bovenstaand e-mailadres.

 • 09-04-2021 - Voorzitter kantinecommissie

  Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor de kantinecommissie  Iets voor jou?

   

  Wat bieden wij:

  • Gezelligheid en plezier
  • Betrokkenheid bij de jongste voetbalvereniging van Oldenzaal
  • Veel sociale contacten

  Wat vragen wij van jou:

  • Het leiden van onze vergaderingen
  • Agendabeheer
  • Deelname aan  algemene bestuursvergaderingen
  • Contacten met leden van andere commissies binnen onze vereniging
  • Contacten met leveranciers en externe partijen

  Ben jij klantgericht, verantwoordelijk professioneel ingesteld, en heb jij een (beetje) kennis van onze vereniging? Dan zoeken wij jou!

  Mail ons voor meer informatie of een kennismaking op kantine @vv-de-esch.nl

   

  Sportieve groet,
  De kantinecommissie.