• Vacatures

  Op deze pagina vind je de actuele vacatures bij onze club

 • 15-01-2022 Vacatures nieuwe wedstrijdsecretarissen

  Beste leden, ouders en belangstellenden

  Wij zijn op zoek naar 3 wedstrijdsecretarissen die uiterlijk per 1 mei ons huidige wedstrijdsecretariaat willen bemannen. Het betreft een wedstrijdsecretaris voor het senioren en G-voetbal, de jeugdafdeling onderbouw en de jeugdafdeling bovenbouw.

  De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van het wedstrijdprogramma op de zaterdag – en eventueel de inhaal, beker- of oefenwedstrijden doordeweeks. Je onderhoudt daarvoor nauw contact met de competitieleiders van de KNVB en probeert vragen en verzoeken van leiders en trainers rondom (oefen-)wedstrijden te regelen of te beantwoorden.

  In deze functie kun je ook veel zaken via email en telefoon doordeweeks vanuit huis doen.

  De werkzaamheden vragen gemiddeld tussen de 4-6 per week

   

  Taakomschrijving:

  v  Aanspreekpunt voor de KNVB en andere verenigingen.

  v  Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de
      indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de teams bij de KNVB via
      Sportlink

  v  Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde
      wedstrijden.

  v  Uitvoeren van besluiten van de KNVB  en verantwoordelijk voor de
      correspondentie van de competitie wedstrijden.

  v  Zorgdragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien en
      verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van alle
      wedstrijden op eigen terrein.

  v  Contact hebben met de scheidsrechterscommissie inzake inplannen
      scheidsrechters.

  v  Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de trainers en
     leiders.

  v  Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan trainers, leiders en scheidsrechters
     en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul.

  v  In samenwerking met de trainers het trainingsschema vaststellen, met
      veldindeling en kleedkamerindeling.

  v  Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de
      eventueel bij te voegen strafrapporten aan de KNVB

  v  Het inplannen van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien.

  v  Contacten onderhouden met de andere wedstrijd secretarissen van onze
      vereniging. Er zijn 3 wedstrijdsecretarissen: Senioren – en G Voetbal ,
      Jeugd onderbouw , Jeugd bovenbouw.

  v  Toezien  op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken.

  v  Nieuwe leiders op de hoogte brengen van de gang van zaken inzake
      wedstrijdzaken.

   

  Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om te reageren! Word vrijwilliger bij onze mooie club.

  Voor meer informatie en reactie kunt u contact zoeken met:

  Manon Molderink (vrijwilligerscoördinator)

  Telefoon:06-41762848 / vrijwilligerscommissie@vv-de-esch.nl

   

 • 15-01-2022 - Vacature Voorzitter Jeugdcommissie

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het voorzitterschap van onze jeugcommissie op zich wil nemen. Deze functie is op dit moment vacant.

   

  Als voorzitter van onze Jeugdcommissie geef je leiding aan onze jeugdafdeling. De functie bestaat voornamelijk uit onderstaande zaken:

  • Bepaalt het beleid van de Jeugdcommissie in samenspraak met de overige Jeugdcommissie leden  en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
  • Coördineert de diverse commissietaken.
  • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de Jeugdcommissie
  • Neemt plaats in het Algemeen Bestuur en draagt er zorg voor dat het Dagelijks Bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
  • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
  • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
  • Zorgt voor aansturing werving van jeugdtrainers.
  • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
  • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator.
  • Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
  • Stelt samen met de commissieleden een jaarbegroting op en bespreekt dit met de penningmeester van het Dagelijks Bestuur.
  •  

  Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. Volgens het functieboek van de KNVB.

   

   

  Wil je informatie of ben je geïnteresseerd, of ken je iemand in jouw netwerk die (mogelijk) interesse heeft neem dan contact op met: 

   

  Manon Molderink (vrijwilligerscoördinator)

  Telefoon: 06-41762848 / vrijwilligerscommissie@vv-de-esch.nl

 • 01-01-2022 - Voorzitter kantinecommissie

  Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor de kantinecommissie  Iets voor jou?

   

  Wat bieden wij:

  • Gezelligheid en plezier
  • Betrokkenheid bij de jongste voetbalvereniging van Oldenzaal
  • Veel sociale contacten

  Wat vragen wij van jou:

  • Het leiden van onze vergaderingen
  • Agendabeheer
  • Deelname aan  algemene bestuursvergaderingen
  • Contacten met leden van andere commissies binnen onze vereniging
  • Contacten met leveranciers en externe partijen

  Ben jij klantgericht, verantwoordelijk professioneel ingesteld, en heb jij een (beetje) kennis van onze vereniging? Dan zoeken wij jou!

  Mail ons voor meer informatie of een kennismaking op kantine@vv-de-esch.nl

   

  Sportieve groet,
  De kantinecommissie.