• Met ingang van het seizoen 2021/2022 (concreet per 1 juli 2021) ontstaat bij de ZVV de Esch een vacature voor de functie van ledenadministrateur.

  Omdat wij de overgang zo goed mogelijk willen laten verlopen wordt de functie nu vacant gesteld waardoor wij hopen tijdig in de vacature te kunnen voorzien. Theo Jumpertz, nu nog onze ledenadministrateur, heeft toegezegd zijn opvolger goed en volledig te willen inwerken en te begeleiden.

  Profielschets

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die, op basis van kennis en ervaring, in staat is om de ledenadministratie nauwkeurig uit te voeren.

  De inning van contributies wordt door jou uitgevoerd in nauw overleg met de administrateur (Rein van der Burg) en /of penningmeester (Erik van Nijkerken. De eindverantwoordelijkheid voor de ledenadministratie ligt bij de penningmeester als lid van het dagelijks bestuur.

   

  De taken

  -       je beheert de online ledenlijst in Sportlink, verwerkt mutaties, nieuwe leden en afmeldingen en communiceert hierover met de betreffende leden;

  -       je zorgt voor de tijdige aanlevering van de incasso-bestanden aan onze huisbankier;

  -       je communiceert met de administrateur over de voortgang van het incasso-proces;

  -       je verstrekt (op verzoek en structureel) regelmatig ledenoverzichten aan de diverse geledingen binnen onze vereniging;

  -       de procedure wanbetaling wordt uitgevoerd door de administrateur

   

  Kennis

  -       kennis van het systeem Sportlink is een prĂ©. Je wordt opgeleid en hierbij ondersteund door Theo Jumpertz.

  -       Automatiseringskennis (aanmaak bestanden invoeren gegevens) is van belang maar ook hierin mag je nadrukkelijke ondersteuning verwachten;

   

  Van belang is te weten dat de werkzaamheden regelmatig (maandelijks) moeten worden uitgevoerd. Voor een back-up (administrateur) wordt gezorgd. De werkzaamheden pieken aan het begin en het einde van het seizoen in verband met de dan te registreren in- en uitstroom van leden.  

   

  Informatie

  Wil je informatie of ben je geĂ¯nteresseerd, danwel ken je iemand in jouw netwerk die (mogelijk) interesse heeft neem dan contact op met de penningmeester Rein van der Burg (mail: penningmeester@vv-de-esch.nl) of met de ledenadministrateur Theo Jumpertz (mail: theojumpertz.la@gmail.com.)