• Met ingang van het seizoen 2020/2021 (concreet per 1 juli 2021) ontstaat bij de ZVV de Esch een vacature voor de functie van penningmeester.

  Omdat wij de overgang zo goed mogelijk willen laten verlopen wordt de functie nu vacant gesteld waardoor wij hopen dat per 1 januari 2021 de vacature is voorzien waarna de formele overdracht kan plaatsvinden per 1 juli daarna.

  Profielschets

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die, op basis van kennis en vooral ervaring, in staat is om onze (financiële) administratie nauwkeurig uit te voeren en zeker ook op basis van nieuwe inzichten de nodige veranderingen kan implementeren en borgen. Als uitdaging geldt de opbrengst van contributies (helpen) aan te vullen met (nieuwe) geldstromen zoals subsidies en sponsoren. Van de nieuwe penningmeester wordt vooral administratieve ondersteuning verwacht.

  De inning van contributies wordt uitgevoerd door de ledenadministrateur, in nauw overleg met de penningmeester.

   

  De taken

  -       draagt, samen met de overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid;

  -       vergadert regelmatig met het dagelijks bestuur;

  -       beheert de geldmiddelen;

  -       verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven, ook van de kantine;

  -       onderhoudt nauw contact met de ledenadministrateur en zorgt voor correspondentie met wanbetalers en (alsnog) de inning achterstallige bedragen;

  -       doet alle betalingen namens de vereniging;

  -       zorgt voor de begroting en adviseert tot maatregelen bij afwijkingen;

  -       maakt regelmatig overzichten van de financiële situatie van de vereniging en adviseert (gevraagd of ongevraagd) tot correcties op (onderdelen) van de begroting;

  -       bereid bestuursvergaderingen en Algemene ledenvergadering voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging);

  -       vraagt subsidies aan. 

   

  Informatie

  Wilt u informatie of bent u geïnteresseerd, kent u iemand in uw netwerk die (mogelijk) interesse heeft neem dan  contact op met Tom Platvoet (06-30145749) (mail:  voorzitter@vv-de-esch.nl) of met de penningmeester Rein van der Burg (06-23586822) (mail: penningmeester@vv-de-esch.nl).

  Met vriendelijke groet,

   

   

  Rein van der Burg,

  06-23586822