• Een aantal maanden geleden is er tijdens de algemene ledenvergadering gesproken over de plannen om ons sportpark rookvrij te gaan maken. Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. Niet alleen binnen, maar ook buiten.

   

  Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op onze sportvereniging. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers, leiders en ouders. Met een rookvrij sportterrein geven we het goede voorbeeld aan kinderen en voorkomen we bovendien het schadelijke meeroken.

  Inmiddels zijn de plannen die gemaakt zijn uitgevoerd.  We hebben aan de achterzijde, uit het zicht, een overkapte ruimte gecreĆ«erd waar voorlopig nog gerookt mag worden. Op verschillende plekken zijn borden opgehangen waarop wordt aangegeven dat wij een rookvrij sportpark willen zijn.

  Tijdens gesprekken met andere verenigingen horen we dat het proces om daadwerkelijk te komen tot een rookvrijsportpark niet altijd even soepel verloopt en veel tijd in beslag neemt.

   

  Wij als bestuur van Zvv De Esch willen alle leden bedanken voor hun  positieve medewerking en samenwerking in dit proces. In twee maanden tijd  hebben we er met zijn allen voor gezorgd dat ons sportpark grotendeels rookvrij is. Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn.

  Namens het bestuur van Zvv De Esch,

  Bert Harperink (secretaris)