• Afgelopen week heeft onze regering aangekondigd dat er weer extra ruimte mogelijk is voor sportactiviteiten voor de jeugd. Er mag weer getraind worden t/m 12 jaar zonder restricties en de jeugd van 13 t/m 18 jaar met in acht neming van de 1,5m afstand.

  Dit heeft geleid tot protocol van NOC-NSF die voor alle sporten de leidraad is. De Gemeente Oldenzaal en ons Dagelijks Bestuur (DB) hebben deze week hierover contact gehad. DB geeft JC en JVC de ruimte om dit binnen de kaders van dit protocol te organiseren. JC en JVC hebben dit met elkaar overlegd en zijn tot de conclusie gekomen dat handhaving (en bijbehorende verantwoording) van de 1,5m afstand tijdens jeugdtrainingen niet haalbaar is. Derhalve hebben JC en JVC besloten dat wij enkel de jeugd t/m 12 jaar vanaf maandag 4 mei de ruimte geven om te gaan trainen.


  Dit betekent:

  • Training voor de JO7 (mini’s), JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 en JO13. Voor JO13: enkel voor kinderen die nog geen 13 jaar zijn op de dag van de training
  • Geen training meer in dit seizoen voor de leeftijdsgroepen JO15, JO17 en JO19. Tevens niet voor kinderen uit JO13, welke reeds 13 jaar zijn.  Er zijn nog de volgende randvoorwaarden gesteld:

  • Wegens reeds nieuw grasinzaaiingen op onze natuurgras velden, enkel te trainen op kunstgras (veld 2)
  • Geen openstelling van kleedkamers en kantine
  • Park sluit niet begin juni, maar in de voorlaatste week van juni. Hiermee enige extra weken extra mogelijkheid tot training.
  • Geen openstelling van het park voor de buurt (geen controle mogelijk voor kinderen vanaf 13 jaar)
  • Per team maximaal 2 trainers/leiders aanwezig tijdens de trainingen
  • Geen ouders op het park
  • Kinderen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het park, de trainer zorgt dat al het trainingsmateriaal reeds op het veld aanwezig is (dus niet ophalen samen met de kinderen)
  • Na afloop van de training gaan de kinderen direct naar huis en kunnen dan thuis douchen. Trainers zorgen ook dat ze na afloop van de training direct hun spullen opruimen en het park verlaten (geen onderling overleg met trainers nadien)
  • Indien trainers vragen hebben of zich niet kunnen vinden in de herstart van de trainingen kunnen ze zich vervoegen tot de JVC coördinator van de betreffende leeftijdsgroep
  • Indien verzoek van andere sportverenigingen (bijv. zaalsporten) op ons park te trainen, wordt dit ook bewerkstelligt via gemeente naar DB
  • Handhaving van de regels tijdens de openingstijden door altijd aanwezigheid van 1of 2 leden van DB


  Met deze restricties besloten dat we een trainingsschema hebben opgesteld voor 1x in de week trainen voor de teams t/m 12 jaar, zie bijlage en Esch-website voor het trainingsschema welke maandag 4 mei ingaat.

  We zijn ons natuurlijk er van bewust dat dit voor iedereen enige aanpassing en creativiteit vergt. Ook vragen we begrip van (de ouders van) de oudere jeugd dat wij tot dit besluit zijn gekomen, daar het virus een grote verantwoording met zich meebrengt. Voor (de ouders van) de jongere teams welke mogen starten, toch hierbij dringend verzoek om zich aan de nieuwe regels/voorschriften te gaan houden, de handhavers (DB-leden) zullen controles gaan uitvoeren. Maar gezond verstand prefereert uiteraard boven noodzakelijke handhaving. We hopen dat jullie ondanks alle beperkingen toch blij zijn dat het weer mogelijk is voor de jongere teams om een lekker potje te gaan voetballen en wensen jullie de komende periode veel plezier en gezondheid toe.

   

  namens
  DB, JC en JVC