• Echografie is een diagnostisch middel dat van toegevoegde waarde kan zijn bij het klinische beeld van een client. Sinds enkele jaren wordt dit diagnostisch middel ook door fysiotherapeuten ingezet in de dagelijkse praktijk.

  Echografie is een techniek waarbij er gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven met een hele hoge frequentie, waardoor ze niet hoorbaar zijn voor het menselijk gehoor. Daarom wordt dit geluid ook wel ultrasoon geluid of ultrageluid genoemd.

  De geluidsgolven kunnen door het lichaam heen, maar niet alle golven gaan door het lichaam heen. Een deel van de golven wordt gereflecteerd op de grensvlakken tussen de verschillende structuren in je lichaam. Als er bijvoorbeeld over wordt gegaan van spier op bloedvat, wordt er dus een deel van de geluidsvolgen gereflecteerd. Daardoor kun je deze overgangen in beeld brengen.

  Het echoapparaat bestaat uit een probe, ook wel transducer genoemd. Deze transducer zendt de geluidsgolven uit, maar vangt ook de gereflecteerde geluidsgolven weer op. De gereflecteerde geluidsgolven vormen een elektrisch signaal wat door de computer wordt omgezet in een beeld.

   

  Het echografisch onderzoek bestaat uit een anamnese, een kort bewegings- en functie onderzoek en de daarbij behorende beeldvorming m.b.v. de echo.  Met de uitkomsten en beoordeling van alle onderdelen van dit onderzoek wordt een diagnose vastgesteld waarvan een rapportage wordt gemaakt met de bevindingen en een advies voor het vervolg van de behandeling.

  Enkele indicaties voor echografisch onderzoek zijn:

   • verdenking pees letsel
   • verdenking van slijmbeursontsteking
   • verdenking van spierletsel
   • gewrichtsklachten
   • afwijkend beloop bij klachten

  Regelmatig worden mensen ingestuurd naar het ziekenhuis om een echo te laten maken. Fysiotherapie de Essen biedt tegenwoordig ook deze mogelijkheid. Onze praktijk heeft de beschikking over moderne en kwalitatief goede echo apparatuur. Binnen onze praktijk verzorgen Nathalie Kip (Master Sportfysiotherapeut, MSU echografist) en Ronald Roerink (Master Manueel Therapeut, MSU Echografist) de echografie.

  Wilt u meer informatie over echografie bij Fysiotherapie de Essen, of wilt u een een echo  laten maken, dan kunt u contact opnemen met onze praktijk.

  Sportieve groet,

  Nathalie Kip
  Master Sportfysiotherapeut, verzorgster 1ste elftal De Esch.