• Deze week is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de aanleg van het kunstgrasveld.  

    IJs en weder dienende zal de oplevering in de week van 30 november kunnen plaatsvinden.  

     

    Bestuur Zvv De Esch