• Aan de leden van Zvv De Esch,

   

  Het afgelopen seizoen is er regelmatig een mail naar alle leden gegaan waarin het tekort aan kantinepersoneel werd aan gekaard. Helaas heeft dit niet geleid tot voldoende nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers.

  In voorbereiding op het nieuwe seizoen is de kantinecommissie druk bezig om alles rond te krijgen om onze leden een thuis gevoel te geven en bezoekers goed te kunnen ontvangen. Fantastisch dat het nieuwe meubilair onze kantine opsiert. Er is ook inmiddels erg veel tijd besteed om het rooster van vrijwilligers rond te krijgen. Helaas is dat niet gelukt. We krijgen de middagen niet rond.

  De kantinecommissie en het Dagelijks Bestuur hebben in onderling overleg dan ook moeten besluiten, dat met ingang van vandaag, de keuken nu standaard om 16.30 uur gesloten is.

  Onze vereniging is financieel wel voor een groot deel afhankelijk van de kantineopbrengsten. We hopen dan ook, dat we met een groter vrijwilligersaantal dit besluit weer snel kunnen opheffen.

  We wensen u allen een gezellig, sportief en succesvol seizoen 2019 -2020 toe.

   

  Met vriendelijke groet, namens kantinecommissie en Dagelijks Bestuur,

  Bert Harperink