• Op 7 januari werden we opgeschrikt door het overlijden van Thilde Toonen.   

  Thilde heeft jarenlang de ā€œGā€ kar binnen ZVV de Esch getrokken als voorzitter van het G- voetbal.  Zij deed haar vrijwilligerswerk met haar hart en was er altijd voor de G- voetballers. Haar vele jaren inzet heeft haar de vrijwilligersprijs van Oldenzaal opgeleverd en al liet ze het niet zo blijken, ze was er super trots op.  Door haar zoon Roger kwam Thilde bij de club en ze was er altijd, aan het veld op zaterdag en op de trainingsavonden. Waar Rogier was, was Thilde ook. We zijn Thilde dan ook veel dank verschuldigd voor hetgeen ze heeft betekend voor de G-voetbal. 

  Bedankt voor alles Thilde !  

  Daarnaast werden we een week later op 13 januari nogmaals opgeschrikt door het bericht dat haar man Wim ook was overleden. Een man van 82 jaar, altijd gezond geweest, heeft net als Thilde het Corona virus niet mogen overwinnen.  

  Hun dochter Rachele , haar partner Tom en de kleinkinderen blijven verbijsterd en vol ongeloof achter.  

  De afscheidsdienst voor zowel Thilde als Wim zal a.s. woensdag 20 januari in besloten kring plaatsvinden.  

  Vanaf deze plek wensen we dochter Rachele met haar gezin alle kracht toe om dit grote verlies een plek te geven.  


  Namens alle leden en vrijwilligers van het G voetbal.