•  

                                                                           Oldenzaal 20 augustus 2020

   

  Beste leden, kaderleden, leiders, vrijwilligers, ouders en verzorgers.

   

  Nu we vanaf 17 augustus weer gestart zijn met de trainingen, oefenwedstrijden en begin september met de competities, is het belangrijk om het beleid van de vereniging met u te delen met betrekking tot omgaan met het COVID-19 protocol op ons sportpark.

  Als basis voor dit beleid gelden de richtlijnen die door de KNVB en de Veiligheidsregio Twente aan alle verenigingen zijn medegedeeld.

  Een kleine werkgroep binnen onze vereniging bestaande uit vrijwilligers en bestuur heeft het beleid specifiek gemaakt voor ons sportpark waarbij geldt dat iedereen op een zo veilige mogelijke manier kan sporten en zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van onze accommodatie.

  Omdat we bij de groep 18 jaar en ouder met strikte beperkingen zitten met betrekking tot het gebruik van kleedruimtes, moesten we helaas een aantal beperkende maatregelen treffen die gelden voor zowel De Esch- leden als voor bezoekende verenigingen. Dit zal enige aanpassing vergen.

   

  Om op een veilige maar plezierige manier onze sport te beoefenen of te bekijken, is het van belang dat iedereen zich aan deze richtlijnen en regels houdt. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk en moeten het samen doen.

  Wij als bestuur begrijpen dat er een aantal beperkingen gelden die we nog niet kennen en welke even tijd kosten om mee om te gaan. Ook kunnen we ons voorstellen dat er vragen zijn over het beleid. Jullie kunnen deze vragen te allen tijde richten aan: secretaris@vv-de-esch.nl

   

  Wij rekenen op jullie medewerking en wensen jullie een sportief en veilig seizoen 2020-2021 toe.

   

  Bestuur Zvv De Esch

   

  _________________________________________________________

  De volgende regels gelden

   

  Algemeen

  • Wij volgen de richtlijnen NOC-NSF, KNVB die op de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd.
  • De maatregelen die door de Veiligheidsregio Twente worden gecommuniceerd zijn leidend
  • De regels gelden in principe tot wijziging van de situatie.
  • Er mogen maximaal 250 bezoekers komen; spelers en begeleiding uitgezonderd
  • Op verschillende plekken zijn er borden waarop de regels voor ons sportpark worden getoond.
  • Voor iedere bezoeker van 18 jaar en ouder geldt een afstand van 1.5 meter
  • Iedereen dient een eigen bidon mee te nemen. Geen gezamenlijke bidons tijdens de trainingen en wedstrijden.
  • Iedereen dient zich aan de regels te houden
  • Iedereen dient zich aan de aanwijzingen van de coördinatoren te houden.
  • Overtreding van de regels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot ons sportpark

   

  Spelers t/m 17 jaar 

  • Er gelden geen beperkingen tot het gebruik van kleedkamers en douches
  • Douches en kleedkamers zijn beschikbaar tijdens thuiswedstrijden
  • Bij gebrek aan kleedruimte wordt mogelijk overgegaan tot thuis omkleden en thuis douchen.
  • Voor teams met een mix van 17- en 18-jarigen gelden de regels voor 18 jaar en ouder.

   

  Leiders en trainers voor teams onder 18 jaar 

  • Er mogen geen leiders of trainers in de kleedkamers of douches komen
  • Geen handen schudden tijdens de wedstrijden
  • Houd 1.5 meter afstand tot de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
  • Voor onze tegenstanders is kleed- en doucheruimte beschikbaar
  • Afzonderlijke communicatie naar onze tegenstanders zal worden verzorgd vanuit het Wedstrijdsecretariaat

   

  Spelers, leiders en trainers 18 jaar en ouder

  • Thuis spelende teams thuis omkleden als er is geen omkleedruimte beschikbaar is.
  • Na de wedstrijd is er een kleedkamer met douches per team beschikbaar
  • Hier geldt de 1.5 meter afstand tot elkaar (wordt aangegeven). Er mogen maximaal 6 personen in de kleedkamer.
  • Maximaal 2 personen in de doucheruimte.
  • Iedereen van 18 jaar of ouder dient een mondkapje te dragen tijdens het vervoer naar uitwedstrijden, zeker  als de chauffeur dit eist. Voor vervoer in busjes of bus geldt ook het verplicht dragen van een mondkapje tijdens de reis

   

  Bezoekende teams 

  • Het is raadzaam voor bezoekende teams om omgekleed te arriveren.
  • Douches en kleedruimtes zijn zeker beschikbaar na de wedstrijd
  • Maximaal 2 personen in de doucheruimte
  • In de kleedkamer is plaats voor maximaal 6 personen tegelijk. 

   

  Ouders, begeleiders en bezoekers 

  • Het bezoeken van wedstrijden is toegestaan mits er 1.5 meter afstand wordt gehouden van elkaar. Dit geldt voor iedereen.
  • Het is niet toegestaan de kleedkamer of douche binnen te gaan
  • Langs het hoofdveld en het kunstgrasveld zijn om 1.5 meter ‘stickers’ geplakt op de omrastering om de verplichte afstand aan te geven 

   

  Dug-outs 

  • Binnen de dug-out geldt de 1.5 meter regel voor personen van 18 jaar of ouder
  • Er worden extra stoelen geplaatst waardoor iedereen kan zitten 

   

  Hoofdveld

  • Er geldt een maximumaantal toeschouwers van 210
  • Spelers, begeleiding vallen hierbuiten 

   

  Kantine

  Inrichting en werkregels

  • De kantine is Coronaproof gemaakt, de looproutes zijn aangebracht
  • Desinfectans, mondkapjes, handschoenen e.d. zijn aanwezig en staan op de werktafel.
  • Bezoekers moeten bij binnenkomst de handen desinfecteren en in de kantine verplicht zittend aan tafels / hoge tafels plaatsnemen waar ze zich kunnen registreren. Formulieren liggen op tafel Er zijn 61 zitplaatsen beschikbaar in de kantine en buiten zijn er 34 zitplaatsen. In de kantine en op het terras mag je niet blijven staan. Deze regel geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen.
  • Voor de bar staan 4 plekken met blauw/gele voeten waar je mag bestellen.
  • Per tafel mag er 1 persoon tegelijk een bestelling gaan doen/halen
  • Bij voorkeur met pin betalen.
  • Bij de ingang van het park en kantine worden de looproutes en regels aangegeven / opgehangen.
  • Jonge kinderen en jeugdspelers die zelf iets komen kopen hoeven van elkaar geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ze moeten na het kopen wel gaan zitten of weer naar buiten gaan.
  • Registreren behoort op zaterdag tot de taak van de coördinator. Daarnaast moeten de teams op de avonden dat zij dienst hebben ook een coördinator hebben.
  • Gebruik toiletruimte: 1 persoon tegelijk.

   

  Verkoop / aanbod kantine voor augustus en september.

  • De keuken is dicht voor alle producten.
  • Alleen de bar is open, als er tijd over blijft dan eventueel overgaan tot verkoop broodjes.
  • Er zijn 2 koffie verkooppunten

   

  Kantinediensten

  • Voor de maanden augustus en september wordt er gepland in blokken, omdat we niet over voldoende kantinemedewerkers beschikken.
  • Als er geen kantinecoördinator aanwezig is kan de kantine worden gesloten.
  • We komen tot de volgende planning:

  7:30 tot nodig

  Jos en Barbara

   

  9:00 tot 13:00

  2 kantinevrijwilligers

  1 coördinator

  13:00 tot 17:00

  2 kantinevrijwilligers

  1 coördinator

  17:00 tot 20:00

  2 kantinevrijwilligers

  1 coördinator

   

  Taak coördinator

  • Aanspreekpunt in de kantine
  • Tafels schoonmaken in de kantine bij iedere wissel
  • Ieder half uur toiletten controleren en indien nodig schoonmaken
  • Mensen erop aanspreken als ze niet zitten in de kantine
  • Als de kantine vol is erop toezien dat mensen alleen drinken to go mee kunnen nemen naar buiten.
  • Registreren

   

   

  Als bestuur doen wij hierbij een dringend beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid, zeker nu het aantal besmettingen weer toeneemt, om zich te houden aan de geldende afspraken. Samen kunnen we, door ons aan de regels te houden, er voor zorgen dat we weer trainingen en wedstrijden  kunnen bezoeken en na de training en wedstrijd ons drankje kunnen nuttigen en kunnen genieten van de bekende gezelligheid in ons clubgebouw.

   

  We rekenen op jullie allen.

   

  Bestuur zvv De Esch